DOTACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU

Projekt ZKV – Informační systém Zaplať kolik vyhodíš o třídění odpadu obyvatelstvem

Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva APLIKACE – VÝZVA VII. „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Název projektu: ZKV – Informační systém Zaplať kolik vyhodíš o třídění odpadu obyvatelstvem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020213

 

Míra spolufinancování:

47,47% způsobilých výdajů projektu z dotací Evropské unie

52,53% způsobilých výdajů projektu z vlastního financování

 

Popis projektu:

Projekt se zabývá vybudováním informačního systému o třídění odpadu obyvatelstvem, který bude sbírat reálná data získaná vyvinutým systémem identifikace a vážení jednotlivých sběrných nádob při svozu komunálního odpadu. Získaná data o vyvezeném odpadu z jednotlivých sběrných nádob budou vizualizována a předávána municipalitám a občanům s cílem spravedlivého rozdělení nákladů a motivací pro podstatné zvýšení podílu tříděného odpadu.

Cílem projektu bude poloprovoz komplexního informačního systému pro odpadové hospodářství s identifikací a měřením množství vyprodukovaného odpadu na svozových trasách o celkovém počtu alespoň 1000 nádob.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885