Monitoring osôb

Využívajú títo zákazníci

Technológia pre monitorovanie ľudí zvyšuje ich bezpečnosť a detekuje stavy tiesne. V prípade ohrozenia života alebo inej obmedzujúcej situácie môže sledovaná osoba kontaktovať dispečing a privolá si pomoc.

Ivermectin ist eines der Arzneimittel auf der Basis von Avermectin, das aus dem Bakterium Streptomyces avermitilis gewonnen wird. Es erhöht die Durchlässigkeit der Zellmembranen des Körpers. Die ersten Proben der Substanz wurden in Japan gewonnen, und ihre biologische Aktivität wurde nachgewiesen. Stromectol mit dem Wirkstoff Ivermectin wird seit einigen Jahren zur Prävention von COVID-19 eingesetzt. Die Wirksamkeit von Stromectol https://deutsche-tabletten.com/ivermectin-tabletten-rezeptfrei/ bei der Vorbeugung von COVID-19 ist noch nicht vollständig untersucht worden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung Ihren Arzt zu konsultieren!

Dodávame hardware a software, ktorý umožňuje strážiť osoby pohybujúce sa voľne v teréne aj v uzavretých priestoroch.

  • Mobilné tiesňové jednotky – pre osoby, ktoré sa voľne pohybujú mimo vyhradené budovy alebo areály je určená jednotka, ktorá vie posielať GPS polohy, detekovať krízové stavy, privolať pomoc, telefonovať a strážiť technický stav zariadenia.
  • Domáce tiesňové jednotky – predovšetkým pre seniorov, ktorých je nutné monitorovať vo svojom byte, je určené stacionárne zariadenie. Hlavná jednotka systému vie pripojiť bezdrôtové tlačidlá, úchyty do sprchových kútov, požiarne a bezpečnostné snímače atď. Toto zariadenie potom umožňuje privolať pomoc, automaticky detekovať krízové a technické stavy a telefonovať na dispečing.
  • Systém tiesňových tlačidiel – je určený pre domovy pre seniorov alebo akékoľvek pracovisko s možnosťou napadnutia personálu (nemocnice, nákupné centrá, benzínové stanice atď.). Hlavným prvkom je komunikátor REGGAE s integrovaným prijímačom bezdrôtových tiesňových tlačidiel a tiesňové tlačidlá v rôznych prevedeniach. Tiesňové správy sú zasielané na pult centrálnej ochrany PCO.

Zvýšte bezpečie detí, seniorov a zamestnancov v nebezpečných prevádzkach.

Výhody používania technológií pre monitoring osôb

  • Zariadenia boli vyvinuté špeciálne pre tiesňové aplikácie
  • Odolné zariadenia s vysokou životnosťou

  • Prepojenie s monitorovacou aplikáciou 1Box
  • Využitie kombinácie prenosových trás a multiSIM kariet

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Stiahnite si leták tiesňové tlačidlá – Leták Tiesňové tlačidlá SK.pdf

Pozrite sa na stránky o tiesňovej systéme pre sociálne služby HelpLivi

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848