Automatické generování knihy jízd snižuje náročnost na administrativu spojenou s evidencí jízd a tvorbou cestovních příkazů v České republice i v zahraničí. Prostřednictvím Knihy jízd můžete pohodlně rozúčtovat služební a soukromé cesty.

Praktickým nástrojem manažera je také funkce Styl jízdy. Řidiči nezacházejí se svěřenými vozidly vždy tak, jak by měli; pomocí stylu jízdy můžete vyhodnotit míru agresivity řidiče, nebo naopak plynulost jízdy a řidičovu schopnost předvídat.

„Výchova“ řidiče pomocí funkce Styl jízdy vede nejen ke snížení nákladů na spotřebu a k menšímu opotřebení vozidla, ale také ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

ONI system je vhodný také pro sledování speciálních typů vozidel, jako jsou ambulance, požární auta nebo vrtulník záchranné služby, kde se klade veliký důraz na spolehlivost a rychlost dat.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885