Aplikácia pre úsporu nákladov

Spôsob užívania firemných vozidiel vo veľkej miere ovplyvňuje spotrebu paliva a mieru amortizácie vozidiel. Neefektívne využívanie vozového parku a nesprávny štýl jazdy vodičov môžu zvýšiť prevádzkové náklady firmy až o desiatky percent. S aplikáciou Ekonomika prevádzky dokážete jednoduchšie odhaliť prehrešky vodičov oproti optimálnej prevádzke a riešiť ich nápravu.

Agresívna a rýchla jazda vodičov nielen zvyšuje bezpečnostné riziko a môže skončiť nehodou, ale jazda typu „brzda-plyn“ zvyšuje náklady na pohonné hmoty a má za následok vyššie opotrebenie vozidiel. Sledujte, akým štýlom vaši vodiči jazdia prostredníctvom prehľadných reportov vo funkcii Štýl jazdy.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848