Monitorovanie kamiónov a nákladnej prepravy

Majitelia firiem s kamiónovou a nákladnou prepravou riešia situáciu, kedy na jednej strane sú náklady na prevoz vozidiel, ich nákup a opotrebenie a na druhej zisky, ktoré plynú z dohodnutých prepravných zákaziek.

Snažia sa znížiť náklady, optimalizovať trasy áut a ich vyťaženie. Potrebujú mať k dispozícii podklady pre cenotvorbu. Je cena, ktorú za prepravu vyčíslili, dostatočná? Nie sú v strate?

Môžu zaručiť bezpečnosť prepravovaného nákladu? Nekradnú im zamestnanci naftu? Potrebuje auto servisnú prehliadku?

Uľahčite si prácu využitím technológie pre kamióny a nákladnú prepravu

 • Efektívna kontrola a riadenie prevádzky kamiónov. Online sledovanie trás kamiónov a nákladiakov – kto, kam, kedy šiel a kde sa aktuálne pohybuje na trati. Kontrola prekročenia maximálnej rýchlosti podľa predpisu výrobcu. Majiteľ firmy dostáva okamžite SMS alebo email o prekročení.
 • Funkčnosť monitorovacieho systému nielen v SR, ale aj kdekoľvek v zahraničí (aj v krajinách ako Turecko, Rusko a Grécko).
 • Tvorba knihy jázd, záznamu o prevádzke vozidla STASKA – prehľady jednotlivých jázd, záznam trás, stavov tachometra, najazdených kilometrov, evidencia jázd konkrétnych vodičov, informácie o spotrebe pohonných hmôt. Podklady pre finančný úrad o počte najazdených kilometrov a dĺžke jazdy v zahraničných krajinách.
 • Prepojenie GPS navigácie a jednotky ONI system pre online komunikáciu medzi dispečerom a vodičom. Vodič dostáva do navigácie od dispečera informácie o mieste dojazdu, najlepšej trase, predpokladanom dojazdovom čase do cieľa. Pokiaľ je vozidlo na ceste a má prázdny nákladový priestor, môže mu dispečer poslať nový cieľ pre doplnenie nákladu. Slúži pre rýchle zadávanie cieľov a optimalizáciu využitia nákladného vozidla.
 • Sledovanie štýlu jazdy vodiča – extrémne brzdenie, agresívne zrýchlenie, plynulosť jazdy, kontrola prekročenia maximálnej rýchlosti. Pri opakovaných zlých jazdných vlastnostiach môže zamestnávateľ poslať vodiča na školenie správnej jazdy. Štatistiky a denné prehľady možno robiť podľa jednotlivých vodičov kamiónov. Vodiči sa pred jazdou identifikujú čipom konkrétneho vodiča. Optimalizáciou správania vodiča sa znižuje opotrebenie kamiónu a náklady na opravy a servis.

 • Inštalácia palivovej tyče do nádrže umožní stráženie počtu tankovaní, množstva natankovaného paliva, meranie kvality paliva, miest tankovania a grafov spotreby paliva. Podporujeme komerčné i privátne palivové karty.
 • Tlačidlo panik použije vodič kamiónu v prípade, kedy sa cíti ohrozený. Stlačením tlačidla sa na dispečingu ONI system zobrazí okamžite poplach. Dispečing kontaktuje bezodkladne majiteľa vozu.
 • Zabezpečenie nákladového priestoru tampermi a spínačmi proti neoprávnenému otvoreniu. V prípade neoprávneného otvorenia nákladového priestoru príde okamžite poplach na dispečing ONI system, ktorý ihneď rieši situáciu s majiteľom vozu.
 • Stráženie teploty v nákladovom priestore u vozidiel prevážajúcich náklad podliehajúci skaze (mraziarenské boxy a pod.). Pripojenie externého teplotného snímača. Môžete si zobraziť grafy teplôt v nákladovom priestore.
 • Stráženie kamióna. Okamžitá SMS alebo email o havárii nákladného vozidla alebo jeho nabúranie.
 • Využitie dát získaných z GPS jednotky nielen vo webovom portáli www.onisystem.net, ale aj v dispečingu zákazníka – posielanie dát z jednotiek cez API do integračných systémov (ERP) zákazníka.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848