Riešenie pre políciu a armádu

Polícia a armáda sa stará o bezpečie majetku a osôb. Pre svoj zásah potrebujú rýchle a jednoznačné informácie o mieste napadnutia objektu a presnom pohybe nežiaducich osôb.

Dodávame technológie, ktoré umožňujú monitorovať objekty a rýchlo reagovať na situácie v dobe ich vzniku alebo im úplne zabrániť. Poskytujú maximum užitočných informácií, vďaka ktorým sa môžete čo najlepšie rozhodnúť ako, kde a kedy zasiahnuť.

policie Slovensko

Uľahčite činnosť polície a armády

Ponúkame vlastný hardware a software, ktorý vie zamedziť vzniku škôd na majetku a zdraví obyvateľov. Vyvíjame produkty a služby pre:

  • Diaľkovú ochranu objektov – napojením strážených budov na pult centrálnej ochrany 1Box® získate NONSTOP prehľad o stave monitorovaných objektov a ich narušení. Strážte objekty a riešte poplachové stavy hlásené z bezpečnostných snímačov, kamerových systémov, EZS alebo EPS.
  • Zaistenie ochrany a kontrolu činnosti strážnej služby –   využitím mobilných tiesňových jednotiek a GPS trackerov získate informácie o pohybe strážených osôb a mieste, kde sa aktuálne nachádzajú. V prípade ohrozenia si môže sledovaná osoba stlačením tlačidla privolať pomoc dispečingu.

  • Dohľad nad prevádzkou vozidiel ozbrojených síl a ostatných áut, pohybujúcich sa v strážených objektoch i mimo nichGPS a rádiové jednotky umiestené v jednotlivých autách posielajú informácie o pohybe a stavoch vozidiel. Dispečer vidí, kde sa jednotlivé vozy nachádzajú, kam idú, kedy do miesta dorazia a ako dlho sa tam zdržali. Môže na diaľku koordinovať policajné a armádne autá v teréne.

Vybrané produkty pre políciu a armádu

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848