Monitorovanie stavebných strojov

Majitelia firiem využívajúci stavebné stroje a stavbyvedúcich môžu pomocou GPS jednotky ONI system a aplikácie Vyťaženie stroja:

 • zistiť aktuálnu i historickú polohu stavebných strojov, miesto výkonu práce, odpracované hodiny, jednotlivé jazdy.
 • zobraziť stav v akom sa stroj nachádzal (iba zapnutý kľúč, motor bežal na voľnobeh, stroj pracoval na jednom mieste, stroj bol prevážaný na iné pracovisko) a čas, ako dlho stav trval.
 • kontrolovať spotrebu paliva a dostávať upozornenia v prípade krádeže, znížiť riziko odcudzenia alebo zneužitia stroja.
 • spracovávať reporty o používaní stavebných strojov a optimalizovať ich využitie, viesť knihu jázd pre rozúčtovanie nákladov na jednotlivých zákazkách.
 • chrániť stroje proti krádeži. Zvláštnou funkciou ONI systemu je stráženie stroja aj vo vypnutom stave. Pokiaľ stroj niekto naloží a preváža ho, zaznamená sa trasa prevozu. Pokiaľ niekto stroj naštartuje, neidentifikuje sa alebo opustí definovanú zónu pre pohyb stroja, vyvolá automaticky poplach.

Uľahčite si prácu využitím technológie pre stavebné stroje

 • Kontrolujte priebežne prehľady práce jednotlivých strojov. Zistite, prečo vznikajú prestoje. Zmenšite čas voľnobehu stroja na minimum.
 • Optimalizujte využitie pracovnej skupiny. Upravte počty stavebných strojov na jednotlivých pracoviskách.
 • Používajte navigáciu ako mobilnú dochádzku. Evidujte príchody, odchody a prestávky vodičov, nakládku a vykládku nákladu.
 • Strážte plán pravidelnej údržby a opravy stroja. Evidujte motohodiny.
 • Identifikujte vodičov, ktorí stavebný stroj riadili. Zabráňte pokutám za jazdy neoprávnených vodičov.

 • Znížte spotrebu pohonných hmôt a opotrebenie motoru. Sledujte prekročenie maximálnych otáčok, zaradený rýchlostný stupeň, najazdenú vzdialenosť a údaje o tankovaní. Odhaľte krádež paliva alebo zbytočne zapnuté prídavné kúrenie.
 • Veďte knihu jázd elektronicky. Evidujte a účtujte prácu na konkrétnych zákazkách.
 • Strážte krádež a odtiahnutie drahých stavebných strojov.
 • Chráňte svojich zamestnancov. Využite tlačidlo pre vyhlásenie stavu ohrozenia.
 • Nechajte si posielať upozornenia na nežiaduce stavy SMS alebo emailom.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848