Využívajte naše technológie efektívnejšie – príďte na školenie

Chcete, aby vaši zamestnanci rozumeli NAM technológiám a dokázali ich správne používať? Máte konkrétne otázky? Poraďte sa s naším školiteľom.
Školíme buď priamo v sídle zákazníka, alebo v našom školiacom stredisku v Banskej Bystrici. Školenie zaisťujú odborníci z praxe. Výklad podávame ľudsky a zrozumiteľne.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848