Monitorovanie autobusovej dopravy

Majitelia firiem zaisťujúcich autobusovú prepravu sa snažia neustále vybalansovať pomer medzi nákladmi na zaistenie prepravy osôb a výnosy z peňazí získaných od cestujúcich.

Musia optimalizovať využitie jednotlivých autobusov a znižovať náklady na prevádzku. Potrebujú mať prehľad o pohybe vozidla a chcú automaticky spracovávať knihu jázd.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848