Riešenie pre políciu a armádu

Polícia a armáda sa stará o bezpečie majetku a osôb. Pre svoj zásah potrebujú rýchle a jednoznačné informácie o mieste napadnutia objektu a presnom pohybe nežiaducich osôb.

Dodávame technológie, ktoré umožňujú monitorovať objekty a rýchlo reagovať na situácie v dobe ich vzniku alebo im úplne zabrániť. Poskytujú maximum užitočných informácií, vďaka ktorým sa môžete čo najlepšie rozhodnúť ako, kde a kedy zasiahnuť.

policie Slovensko

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848