1BOX® – SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ PRO HLÍDÁNÍ OBJEKTŮ

  • Podpora připojení zařízení většiny výrobců monitorovacích technologií včetně plné podpory standardů SIA a Sur-Gard.
  • Intuitivní a rychlá práce dispečerů při zpracování poplachů sdružených do poplachových akcí.
  • Rozsáhlé možnosti automatické interakce se zákazníky dispečinku – SMS, e-maily, promluvy do radiostanic, IP telefonie, výstupní sestavy, webové aplikace.
  • Dispečer má k dispozici variabilní formuláře hlídaných objektů, fotografie, interaktivní plány budov, mapové podklady, kontaktní údaje zákazníků atd.

  • Integrace s návaznými systémy – 1Box® má několik standardizovaných typů rozhraní pro výměnu dat se systémy třetích stran (např. GIS, informační systémy, systémy městských policií, systémy hasičů).
  • Splňuje technické požadavky normy pro monitorovací centra EN 50518 a je ho možné nasadit v redundantním provozu na dvou nezávislých lokalitách.
  • Propracovaná lokální softwarová diagnostika chodu celého řešení s možností napojení na Dohledové centrum NAM, odkud je 24 hodin denně monitorován bezporuchový chod technologie.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885