0
rok prvního propojení s nadřazenými systémy
0
druhy převodních formátů
0
poloh předaných za 1 minutu

INTEGRACE DAT Z GPS JEDNOTKY VE VOZIDLE

Využívají tito zákazníci

Data získaná z GPS jednotky ONI system mohou sloužit nejen k přehledům o jízdách, chování řidičů, úspoře nákladů a hlídání vozidel, ale i k dalšímu využití dat ve firemním IT systému.

Řada firemních informačních systémů definuje jednotný formát dat jako integrační protokol. ONI system umožňuje převádět data buď ve formátu API, XML kodu nebo jako plain text. Po převodu dat je zákazníci ve svých IS sami zpracovávají a získávají nové možnosti využití pro organizaci chodu firmy a zaměstnanců.

 

PŘÍKLADY MOŽNÉ INTEGRACE DAT Z JEDNOTKY ONI SYSTEM

  • Optimalizace dopravy ve spolupráci s firmou Rinkai – propočet optimální trasy rozvozu zboží podle počtu aut, druhu nákladu, jeho vlastností, váhy a míst nakládky a vykládky.
  • Navigace jako terminál docházkového systému – zákazník má v autech navigaci Garmin propojenou s GPS jednotkou ONI system. V navigaci si navolí příchod do práce (přestávku, odchod) a přiloží identifikační čip řidiče ke čtečce zabudované ve vozidle. Informace se nezobrazují v našem komunikačním software, ale v software pro docházku zákazníka (RON software, Advent software).
  • Online koordinace zásahových vozidel ve vlastním dispečinku policie. Informace o provozu policejních aut podléhá utajení. Policie uchovává citlivá data ve svém vlastním systému.
  • Podklad pro externí fakturaci služeb – svoz dřeva z lesa. Zákazníkovi se fakturuje odvoz dřeva k pile podle zjištěných dat integrovaných do fakturačního systému – kilometry, spotřeba pohonných hmot, čas jízdy a váha nákladu.

  • Řízení městského systému dopravy – optimalizace světel semaforů. GPS jednotky nainstalované ve vozidlech posílají data o zpoždení jízdy oproti plánu MHD. V případě zpoždění se posílá informace na křižovatkový řadič, který umožní přednostní průjezd vozidla MHD křižovatkou.
  • Zobrazení dat přímo v dispečinku zákazníka (letecká záchranná služba, sanitky, Global Assistance) – zákazník využívá data pro rychlou koordinaci svých vlastních služeb, zobrazuje je pouze ve svém portálu a pro konkrétní potřebný účel.
  • Řízení dopravy uvnitř podniku – systém pro hlídání neoprávněné manipulace s nákladem, nakládky a vykládky nákladu na konkrétní rampě, pohybu cizích aut v rámci podnikového areálu (kde řidič byl, jak dlouho tam stál).

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885