0
Spokojených zákazníků
0
Vyrobených GPS jednotek
0
Sledovaných vozidel

Online sledování vozidel

Využívají tito zákazníci

Základním pracovním nástrojem manažera nebo správce vozového parku je portál ONI systemu. Právě zde se zobrazují veškeré důležité informace o vozidle. Na portále je možné sledovat aktuální polohu vozidla a jeho stavy. Jediným pohledem zjistíte, jestli se vozidlo pohybuje a jakou rychlostí, zda je řidič na služební nebo soukromé cestě, popřípadě stav uzamčení vozidla.

Jediným kliknutím získáte detailní informace o vozidle a řidiči, zobrazíte přehled jízd, popřípadě si jízdy pohodlně přehrajete. Správce či manažer ocení přehledné reporty s informacemi o začátku a konci jízdy, ujeté vzdálenosti nebo délce přestávek. Díky Polohám získáte ucelenou informaci o veškerých trasách a pohybu vozidla během vybraného dne.

Automatické generování knihy jízd snižuje náročnost na administrativu spojenou s evidencí jízd a tvorbou cestovních příkazů v České republice i v zahraničí. Prostřednictvím Knihy jízd můžete pohodlně rozúčtovat služební a soukromé cesty.

Praktickým nástrojem manažera je také funkce Styl jízdy. Řidiči nezacházejí se svěřenými vozidly vždy tak, jak by měli; pomocí stylu jízdy můžete vyhodnotit míru agresivity řidiče, nebo naopak plynulost jízdy a řidičovu schopnost předvídat.

„Výchova“ řidiče pomocí funkce Styl jízdy vede nejen ke snížení nákladů na spotřebu a k menšímu opotřebení vozidla, ale také ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

ONI system je vhodný také pro sledování speciálních typů vozidel, jako jsou ambulance, požární auta nebo vrtulník záchranné služby, kde se klade veliký důraz na spolehlivost a rychlost dat.

VÝHODY ONLINE SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ONI SYSTEM

  • Možnost zjistit okamžitou polohu vozidla kdekoliv na světě
  • Přehledné reporty o vozidlech a řidičích, překročení rychlosti a přestávkách
  • Automatické generovaní knihy jízd, import dat z tankovacích karet
  • Rozlišení mezi soukromou a služební cestou, zamezení zneužití vozidla pro soukromé účely
  • Rozlišení řidičů, individuální statistiky
  • Styl jízdy – efektivní nástroj pro „výchovu“ řidičů a snížení nákladů
  • Nastavení oblastí pro kontrolu vjezdu, výjezdu a rychlosti
  • Záznam průběhu nehody a její analýza

FOTOGALERIE

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885