0
techniků a specialistů dohledového centra
0
dohlížených virtuálních serverů
0
servisních ticketů denně

Dohled technologií

Využívají tito zákazníci

Dohlížíme na bezporuchový chod našich produktů!

Dodávané monitorovací technologie hlídají objekty 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Proto naši odborníci Dohledového centra tyto systémy trvale monitorují a poskytují tak našim zákazníkům pevné provozní zázemí.

Prostřednictvím dohledového software Zabbix hlídáme fungování všech prvků monitorovacího systému (stav databáze, stav hardware, spuštěné služby atd.) a přenosů dat. Vzniklé poruchy jsou automaticky detekovány a předávány na Dohledové centrum. Technici Dohledového centra mají k dispozici postupy k jejich okamžitému vyřešení.

VÝHODY VZDÁLENÉHO DOHLEDU NAD TECHNOLOGIEMI

  • Stabilita fungování pultu centrální ochrany
  • Nižší náklady na technickou správu PCO
  • Minimalizace nákladů na vlastní techniky a odborníky
  • Vyškolení odborníci na monitorovací technologie

  • Řešení problémů dříve, než vůbec vzniknou
  • Dálková detekce chyb a následná oprava, zkrácení doby opravy
  • Dostupnost profesionálního servisu 24 hodin, 7 dní v týdnu

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885