Autorská práva

Jméno společnosti a veškeré logotypy i ostatní materiály a informace, které lze získat ze stránek www.nam.cz, podléhají autorským právům, případně jsou jinou formou duševního vlastnictví společnosti NAM system, a.s.

NAM system, a.s. souhlasí s tím, aby spolupracující subjekty používaly logo NAM system, a.s. v následujících případech:

  • Logo NAM system, a.s. může být použito na webových stránkách nebo oficiálních dokumentech subjektu spolupracujícího s NAM system, a.s. Musí být jasné, že subjekt vystupuje jako samostatná osoba. Nesmí být vyvolán pocit, že subjekt vystupuje jako NAM system, a.s.
  • Logo NAM system, a.s. musí být používáno v souladu s grafickým manuálem loga NAM system, a.s.
  • Logo NAM system, a.s. nesmí být použito na reklamních materiálech, publikacích, tiskovinách a webových prezentacích bez písemného souhlasu NAM system, a.s.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885