Certifikáty

Certifikát shody pro monitorovací technologii 1BOX®

Certifikát pro monitorovací systém 1Box.pdf

Společnost NAM system, a.s. získala pro svou technologii 1Box® osvědčení o splnění normy ČSN EN 50 518:2020 pro provoz dohledových a poplachových přijímacích center.

Osvědčení Český výrobek

Osvědčení Český výrobek.pdf

Společnost NAM system, a.s. získala osvědčení k užívání ochranné známky „Český výrobek“. Podporujeme myšlenku, aby české kvalitní výrobky našli své uplatnění před zahraničními. Jsme česká firma a platíme daně v ČR.

Certifikát Národního bezpečnostního úřadu České Republiky

Osvědčení z NBÚ č. 001936

Společnost NAM system, a.s. získala dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti osvědčení pro přístup k utajované informaci stupně utajení „DŮVĚRNÉ“.

Certifikát Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru

Schvalovací list hasičů

Schvalovací listy GŘ HZS.pdf

Naše zařízení pro monitoring objektů splňují veškeré právní předpisy platné na úseku požární ochrany v České republice. Vyhovují normám a testům o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě.

Certifikát Ministerstva dopravy E8 o homologaci GPS jednotky ONI system

Certifikát schválení typu E8

Certifikát MD E8.pdf

GPS jednotka ONI system získala osvědčení o homologaci zařízení vydané laboratořemi v ČR. Ministerstvo dopravy schválilo uvedení výrobku na trh jako součást a příslušenství motorového vozidla.

Osvědčení o ekologickém nakládání s elektronickým odpadem

osvědčení REMA

Osvědčení REMA Battery

Společnost NAM system, a.s. splňuje pravidla ekologického nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory a chrání tak životní prostředí.

 

Osvědčení EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM

Podílíme se na jednom z největších enviromentálních projektů v České republice – na provozu systému třídění a recyklace obalových odpadů pod hlavičkou společnosti EKO-KOM.

Osvědčení o členství v ČKBS a HK ČR

Osvědčení ČKBS a HK

Spojujeme se s ostatními bezpečnostními profesionály. Jsme členy Hospodářské komory ČR a Českého klubu bezpečnostních služeb.

 

Ocenění

Czechinvest – podnikatelský projekt roku 2012 – Nemovitost

Czechinvest – podnikatelský projekt roku 2012 – Nemovitost

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu udělili společnosti NAM system, a.s. 1. místo v kategorii Nemovitosti za projekt Rekonstrukce objektu staré školy pro vytvoření sídla společnosti NAM system, a.s..

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885