Řešení pro nemocnice

Vedení nemocnice musí zajistit bezproblémový chod zdravotnického zařízení s omezenými finančními prostředky. Aby nemocnice získala pověst kvalitního poskytovatele zdravotnických služeb, potřebuje každý rok investovat nemalé částky do moderních přístrojů, vybavení a budov.

Při poskytování kompletní lékařské péče dochází často k neočekávaným událostem, kdy je ohroženo bezpečí personálu a pacientů. Nemocnice musí zajistit bezpečné prostředí pro poskytování léčby a možná rizika snížit na minimum.

Dodáváme technologie, které snižují náklady na zajištění nemocniční péčebrání vzniku zbytečných škod na majetku a zdraví osob. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit.

Snižte náklady na provoz nemocnice, zajistěte bezpečí pacientů i personálu

  • Usnadněte si správu a ochranu nemocničního majetku. Prostřednictvím monitorovacího systému 1Box může ostraha nemocnice hlídat zabezpečovací systémy ve všech objektech a řešit poplachové stavy. Získá okamžitý přehled o stavu sledovaných objektů a historii řešení všech poplachových událostí. Ihned ví o pohybu nežádoucích osob v zakázaných místech. Může tak zabránit krádežím (léků, zdravotnického materiálu apod.) nebo vstupům neoprávněných osob.
  • Hlídejte vznik požáru – díky požárním systémům napojeným na pult centrální ochrany okamžitě víte, ve které místnosti hoří. Ostraha areálu dokáže situaci ihned lokalizovat a může ji vyřešit do několika desítek sekund.
  • Snižte náklady na spotřebu elektřiny. Využijte dálkového řízení chodu technologií a veřejného osvětlení (zapínání, vypínání, hlášení poruchových stavů). Víte o poruchách zařízení a máte je pod kontrolou.
  • Mějte pod kontrolou únik kapalin, plynů nebo překročenou vlhkost v prostorách nemocnice. Čidla napojená na komunikátory a pult centrální ochrany 1Box, upozorní na překročení mezních stavů. Sjednejte rychlou nápravu. Zabráníte vzniku větších škod. 

  • Monitorujte referentská vozidla nemocnice GPS jednotkami. Mějte přehled o jejich aktuální poloze, jízdách a řidičích. Generujte automatickou knihu jízd a mějte svůj vozový park pod kontrolou.
  • Zrychlete komunikaci mezi záchrankou, lékaři a dispečinkemGPS jednotky ONI system umístěné v sanitkách a záchranných vozech posílají informace o své poloze a trase jízdy. Dispečer vidí, kde se jednotlivé vozy nacházejí, kam jedou a kdy do místa dorazí. Na dálku koordinuje pohyb vozidel v terénu. Vybavte vozidla navigacemi, které jsou propojeny s GPS jednotkou. Dispečer dokáže do navigace poslat GPS souřadnice místa, kde je potřeba zdravotnického zákroku. Požadavek na výjezd posílá přímo z webového portálu ONI system.
  • Starejte se o bezpečí pacientů, kteří potřebují větší péči. Využijte bezdrátová tlačítka, která pacientům umožní v případě potřeby přivolat pomoc.
  • Chraňte své zaměstnance. Fyzické útoky ze strany pacientů nejsou v dnešní době v nemocnicích výjimkou. Umožněte personálu přivolat si pomocí tísňových tlačítek pomoc v případě napadení.

Vybrané produkty pro nemocnice

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885