Monitorování manipulační techniky

Majitelé firemních areálů a skladů potřebují snížit náklady na provoz a servis nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků.

Potřebují optimalizovat vozíkovou flotilu, zlepšit její využití a hlídat, aby se řidiči k vozíkům chovali šetrně a bezpečně.

Usnadněte si práci využitím technologie pro manipulační techniku

  • Kontrolujte využívání manipulační techniky. Dohlížejte na chování řidičů při jízdě a manipulaci s vozíkem. Projděte si časy jízd, počet jednotlivých jízd, identifikujte řidiče, který s vozíkem jezdil, zda s ním boural, počet a intenzitu nárazů. Snižte náklady na opotřebení a servis vozíku. Zlepšete produktivitu využití vozíku a bezpečnost práce.
  • Zabraňte neoprávněné manipulaci s vysokozdvižným vozíkem. Díky funkci imobilizace vozíku se vozík nerozjede, pokud jej nebude řídit vyškolený řidič, který má k jízdě povolení. Řidič se před jízdou musí identifikovat čipem, jinak vozík nenastartuje.
  • Sledujte vytížení vozíků – aktivní čas využívání vozíku vztažený na den. Využíváte vozíky efektivně? Optimalizujte svůj vozový park a flotilu manipulační techniky.
  • Podívejte se na reporty o tom kdo, kam a kdy jel. Zpracujte si přehledy o vytížení vozíků, počtu vozíků potřebných na jednu směnu, jak dlouhou dobu jsou vozíky v provozu a jak dlouho se nabíjejí. Veďte si denní přehledy podle řidičů.

  • Plánujte servis a dobíjení baterie manipulační techniky. Snižte náklady na servis a údržbu. Minimalizujte výpadky a zamezte prostojům. Sledujte kapacitu nebo napětí baterie elektrického vozíku.
  • Tlačítkem servis může obsluha okamžitě nahlásit poruchu vozíku. Zrychlete reakce servisního pracoviště.
  • Stahujte si data zjištěná z GPS jednotky ONI system ve formátu API. Využívejte je kromě našeho webového portálu www.onisystem.net i ve vašem informačním systému.
  • Využívají se vozíky na pracovišti, na kterém se využívat mají? Nastavte si zóny, ve kterých se manipulační technika může pohybovat. V případě, že vozík zónu opustí, přijde vám SMS nebo email s upozorněním na tuto situaci. Zabraňte nežádoucím jízdám a opotřebení.

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885