Řešení pro město

Město chrání obecní majetek a stará se o bezpečí obyvatel. Zástupci města a bezpečnostní složky potřebují získat okamžité informace o:
 • vandalismu
 • neoprávněném vniknutí do městského objektu
 • pohybu nepovolaných osob
 • osobách ohrožených na zdraví
Každý rok se řeší otázka, jak zachovat vyrovnaný rozpočet města a přitom zajistit všechny služby pro občany na co nejvyšší úrovni. Pomáháme městu snižovat náklady na:
 • Svoz komunálního odpadu
 • Zajištění veřejného osvětlení
 • Fungování technických služeb
 • Zajištění bezpečnosti policií a požárním hasičským sborem
Dodáváme technologie, které brání vzniku zbytečných škod na majetku a zdraví osob. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit.

Usnadněte si práci využitím monitorovacích technologií pro město

Nabízíme vlastní hardware a software, který umí zamezit vzniku škod na majetku a zdraví obyvatel. Usnadňujeme správu městského majetku vývojem produktů a služeb pro:
 • Ostrahu a monitorování objektů – napojení městského stacionáře na pult centrální ochrany 1Box máte přehled o stavu monitorovaných objektů, jejich narušení, vandalismu, požární bezpečnosti.
 • Efektivní fungování městské policie – propojení monitorovacího systému 1Box s městským kamerovým systémem, s informačním systémem MP, nahrávání hovorů.
 • Řízení veřejného osvětlení (zapínání veřejného osvětlení, hlášení poruchových stavů a identifikace vstupů do rozvaděčů) – snížíte náklady na spotřebu elektřiny, víte o poruchách VO a máte jej pod kontrolou.
 • Řízení dodávek tepla (měření spotřeby energií jednotlivých objektů, monitorování kritických stavů kotelen).
 • Zlepšení péče o seniory a jejich bezpečí – pomoc při nedostatku míst v domovech pro seniory – tísňová zařízení s možností zavolat zdravotní sestru nebo pečovatelku, dálková komunikace se záchrannou službou.

 • Technické služby – monitoring posypových vozů a optimální využití techniky při zimní údržbě.
 • Sběr komunálního odpadu – monitoring komunálních vozidel a optimalizace tras a jízd.
 • Evidenci provozu vozidel města, tvorbu knihy jízd.
 • Hlídání veřejné dopravy – zjištění polohy, trasy, času a zpoždění autobusů.
 • Kontrolu parkovacích automatů – detekci poškození zařízení vandalismem, naplnění mincemi, poruchové stavy, které znamenají významné ekonomické ztráty.
 • Další technické stavy městské infrastruktury (hlídání výšky vody v řekách a potocích, úniku kapalin a plynů, teploty a dalších).

Vybrané produkty pro město

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885