Řešení pro průmyslové areály

U průmyslových a výrobních areálů se provádí preventivní obchůzky zaměřené na hlídání bezpečnosti areálu a výskyt nežádoucích osob. Strážní služba sleduje zejména pohyb nákladních a osobních vozidel, napadení objektu a pohyb podezřelých osob. U rizikových míst vzniku požáru nebo míst, kde se skladují nebezpečné látky, výbušniny a hořlaviny se instalují požární a zabezpečovací signalizace, které jsou monitorovány strážní službou.

Dodáváme technologie, které chrání majetek a zdraví osob proti zbytečným škodám. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit. Dispečeři nebo ostraha, kteří se starají o bezpečnost areálu, získávají okamžité hlášení o napadení objektu, hlášení o vzniku požáru a úniku plynu a nebezpečných látek.

Mějte situaci pod kontrolou. Využijte výjimečné možnosti, které nabízí naše dohledové a přijímací centrum, komunikátory a GPS jednotky pro sledování vozidel.

Usnadněte si práci využitím technologie pro průmyslové areály

  • Využijte výhod zařízení dálkového přenosu. Slouží k automatickému přenosu informací o stavu objektů zabezpečených protipožárními poplachovými systémy EPS na pracoviště dispečera. Požární hlásiče hlásí do systému 1Box nejen v jakém objektu začalo hořet, ale i z jaké místnosti a z jakého čidla hlášení o požáru přišlo. Dispečer, který dálkově kontroluje stav objektů a zařízení napojených na pult centrální ochranyzískává cenné minuty navíc, které chrání životy a majetek.
  • Zlepšete ochranu areálu proti vniknutí nepovolaných osob. Díky monitorovacímu systému 1Box bude váš objekt 24 hodin denně pod kontrolou ostrahy, která může pohyb nežádoucích osob okamžitě řešit. Díky SMS zprávám posílaným ze zabezpečovacích systémů nebo shlédnutím videa z kamerových systémů napojených na objekt, si jednoduše a rychle zkontrolujete aktuální stav objektu.
  • Řiďte na dálku osvětlení a dodávky tepla (zapínání a vypínání osvětlení, hlášení poruchových stavů a identifikace vstupů do rozvaděčů, měření spotřeby energií jednotlivých objektů, monitorování kritických stavů kotelen). Snížíte náklady na spotřebu elektřiny a tepla, víte o poruchách osvětlení a máte jej pod kontrolou.
  • Díky GPS magnetickým nebo Plug & Play jednotkám dokážete monitorovat pohyb vozidel a práci strojů v rámci průmyslového areálu. Není potřeba je instalovat pod kapotu vozidla, jsou přenositelné. Sledujte efektivitu využití strojů a manipulační techniky. Magnetická jednotka je vybavena silným magnetem a je možno ji umístit v rámci vozidla téměř kamkoliv, i na podvozek. Je odolná vůči nárazům a poškození; je také voděodolná. Sledujte pohyb cizích vozidel v areálu. 
  • Sledujte pohyb nebezpečných látek (převoz výbušnin a dalších) a vytvářejte výkazy o pohybu vozidel. Monitorujte pohyb vagonů převážejících materiál a zboží do místa vašeho odběratele. Předejděte smluvním sankcím za pozdní dodání.
  • Hlídejte únik nebezpečných kapalin, olejů. Dokažte Ministerstvu životního prostředí, že neohrožujete životní prostředí.

Vybrané produkty pro průmyslové areály

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885