Certifikát Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru

Schvalovací list hasičů

Schvalovací listy GŘ HZS.pdf

Naše zařízení pro monitoring objektů splňují veškeré právní předpisy platné na úseku požární ochrany v České republice. Vyhovují normám a testům o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885