Dohled technologií

Dohlížíme na bezporuchový chod našich produktů!

Dodávané monitorovací technologie hlídají objekty 24 hodin, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Proto naši odborníci Dohledového centra tyto systémy trvale monitorují a poskytují tak našim zákazníkům pevné provozní zázemí.

Prostřednictvím dohledového software Zabbix hlídáme fungování všech prvků monitorovacího systému (stav databáze, stav hardware, spuštěné služby atd.) a přenosů dat. Vzniklé poruchy jsou automaticky detekovány a předávány na Dohledové centrum. Technici Dohledového centra mají k dispozici postupy k jejich okamžitému vyřešení.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885