DOTACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU

logo EU_OP_podnikani a inovace
logo EU_OP_podnikani a inovace
LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu
LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Realizace marketingových aktivit společnosti NAM system, a.s. na zahraničních veletrzích pro rok 2017 a 2018

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007475
Doba realizace projektu: 1. 12. 2016 až 15. 10. 2018

Cíl projektu:

Naším cílem je získat z každého veletrhu vhodné kontakty pro vybudování možné distribuční sítě partnerů v zahraničí, mezinárodně zvyšovat povědomí o značce NAM system jako významném evropském producentovi monitorovacích technologií a získat informace pro možné inovace výrobků pro zahraniční trhy.

Nejdůležitějšími aktivitami, které jsou v rámci projektu realizovány a kterými hodláme dosáhnout zmíněného cíle, jsou účasti na dvou největších evropských odborných výstavách:

  • Výstava IFSEC 2017 v Londýně je zaměřena nejen na místní trh, ale i na země s historickou vazbou na UK
  • Výstava Essen 2018 je největší mezinárodní výstavou bezpečnostní techniky v Evropě a branou do německy mluvících zemí

 

Součástí projektu je výběr dodavatele pro návrh výstavního stánku, jeho výroby, grafického zpracování, dopravy a realizace stánku na výstavišti. Z pohledu propagace produktů a služeb budou připraveny interaktivní ukázky fungování produktů. Pro podporu vystavovaných produktů se vytvoří a vytisknou produktové katalogy. Samotný veletrh bude na místě realizován cca osmi zaměstnanci naší společnosti.

 

logo EU_OP_podnikani a inovace
logo EU_OP_podnikani a inovace
LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu
LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885