DOTACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU

Poloprovoz komplexní služby s využitím heuristických metod pro optimalizaci a řízení svozu komunálního odpadu

        LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.01.01.01/01/22_002/0000787
Řešitel: NAM system, a.s.
Partner: Ostravská univerzita, Ústav pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování

 

Poskytovatel:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. října 2023
Datum ukončení realizace projektu: 30. září 2026

 

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: NAM system, a.s. – Ing. Jiří Tomčala
Spoluřešitel projektu: Ostravská univerzita – prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

 

Popis projektu:

Hlavní aktivity společného projektu firmy NAM system, a.s. a partnera projektu Ostravské univerzity se budou týkat realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje souvisejícího s vývojem služby pro inteligentní optimalizaci svozu komunálního odpadu v reálných podmínkách aglomerací.

 

Cíl projektu:

Výstupem projektu jsou

1. Funkční vzorek zařízení BINSCAN pro automatickou identifikaci tras, lokaci sběrných nádob na komunální odpad a zadání omezujících podmínek pro svozová vozidla.

2. Poloprovoz komplexní služby s využitím metod heuristiky zajišťující optimalizaci svozu komunálního odpadu.

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

          LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885