DOTACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU

Projekt Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.

Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzva TECHNOLOGIE – X. VÝZVA „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“

Název projektu: Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019552

 

Cíl projektu:

TC 03 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě ENRF)

01.2.06.2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP

 

Míra spolufinancování:

35% způsobilých výdajů projektu z dotací Evropské unie

65% způsobilých výdajů projektu z vlastního financování

 

Popis projektu:

Cílem projektu je díky digitalizaci výrobního procesu ve vazbě na informační systém společnosti dosáhnout výrazného zkrácení času výroby na jeden výrobek a zvýšit kvalitu celého procesu s minimalizací lidských vstupů. Díky tomuto se pak naše výrobky stanou konkurenceschopnější ve srovnání se zahraniční konkurencí, která používá plně automatizované výrobní linky. Dále nám to umožní zvýšit kapacitu výroby, která už naráží na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Cílem je nakoupit automatizované testery, které otestují DPS, provedou nahrání firmware a specifické nastavení výrobku. Data z testování a oživení výrobku budou zpracovávána na serverech a předávána do IS společnosti, kde se nový výrobek automatizovaně zavede a připraví k expedici pro zákazníky.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885