DOTACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU

Projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti NAM system a.s.

Dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Komplexní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti NAM system a.s. jako nástroj ke zvýšení úrovně výroby elektroniky

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01115
Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Společnost NAM system, a.s. obdržela z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na vytvoření komplexního programu vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK [Převedený]

Cíle projektu
Hlavní cíl projektu spočívá primárně ve zvýšení adaptability zaměstnanců prostřednictvím jejich účasti na vytvořeném komplexním systému vzdělávání s přihlédnutím na horizontální téma rovné příležitosti. Sekundárně pak v zajištění prosperity naší společnosti a zvýšení zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Tohoto cíle hodláme dosáhnout prostřednictvím:

 • rozvoje kvalifikační úrovně a odborných znalostí zaměstnanců působící v odvětví elektroniky, v němž je nezbytné neustále držet krok s nejnovějšími technologiemi,
 • využití inovačních přístupů (strategické a systematické vzdělávání, širší využívání firemního školicího střediska, zavedení nových vzdělávacích aktivit)
 • zlepšení přístupu ke slaďování pracovního a rodinného života a vytvoření nových pracovních míst

Cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří 47 vybraných zaměstnanců z těchto oddělení:

 • vývoj (13)
 • výroba (5)
 • technologický dozor (2)
 • servis ONI, PCO (8)
 • management (3)
 • dispečink (6)
 • administrativa (5)
 • call centrum (5)

 

Cíl vzdělávání
Cílem vzdělávání je rozvoj kvalifikační úrovně a odborných znalostí našich zaměstnanců. Zároveň zrealizujeme opatření pro vytváření podmínek pro sladění rodinného a profesního života (zavedení flexi úvazku, zavedení gender statistiky a proškolení personalistů a vedoucích oddělení v oblasti rovných příležitostí).

 

Vzdělávací program bude realizován v několika rovinách členěných podle typu zaměstnanců a úrovně jejich zařazení:

 

 

 

 

 

 

 

Genderová opatření

1. Zavedení genderové statistiky o zastoupení žena a mužů na jednotlivých úrovních
2. Zabezpečení proškolení 7 zaměstnanců – vedoucí oddělení/personalistů ve využívání metod a nástrojů rovných příležitostí
3. Vytvoření pracovního místa pro člena realizačního týmu projektu – sladění rodinného a pracovního života. Během výkonu práce ve společnosti bude také zajištěno hlídání dítěte/dětí ve firemní školce, kterou plánujeme v budoucnu udělat především pro zaměstnankyně pracující v call centru.

Vzdělávací aktivity budou zahájeny v průběhu září 2013 a předpokládá se, že potrvají do dubna 2015.

 

 

Od května 2013 do července 2014 se nám povedla zrealizovat větší polovina školení pro zaměstnance těchto oddělení:

 • vývoj – je naplánováno 15 školení, zrealizováno 8 školení
 • výroba – je naplánováno 10 školení, zrealizováno 5 školení
 • technologický dozor – je naplánováno 7 školení, zrealizováno 5 školení
 • servis ONI system, NAM®technology – je naplánováno 16 školení, zrealizováno 6 školení
 • management a administrativa – je naplánováno 12 školení, zrealizováno 9 školení
 • dispečink – jsou naplánovány 4 školení, zrealizovány 4 školení
 • call centrum – jsou naplánovány 4 školení, zrealizovány 4 školení

U oddělení dispečinku a call centra jsou již zrealizovaná všechna naplánovaná školení. Od září 2014 do dubna 2015 se bude pokračovat v realizaci zbývajících školení.

 

 

FOTOGALERIE ZE ŠKOLENÍ

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885