DOTACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU

Projekt Účast na výstavě IFSEC Londýn 2017 a Security Essen 2018

LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Účast na výstavě IFSEC Londýn 2017 a Security Essen 2018

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007475
Doba realizace projektu: 1. 12. 2016 až 15. 10. 2018

Cíl projektu:
TC 03 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství
a akvakultury (v případě ENRF)
01.2.111.2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Míra spolufinancování:
50 % způsobilých výdajů projektu

Popis projektu:
Strategickým cílem společnosti NAM system je najít v zahraničí partnery pro distribuci a technickou podporu vyráběných
monitorovacích a bezpečnostních systémů. Jako jednu z hlavních cest pro hledání vhodných zahraničních
obchodních partnerů považujeme účast na 2 odborných výstavách. Výstava IFSEC 2017 v Londýně je zaměřena nejen
na místní trh, ale i na země s historickou vazbou na UK. Výstava Essen 2018 je největší mezinárodní výstavou bezpečnostní
techniky v Evropě a branou do německy mluvících zemí.

Součástí projektu je výběr dodavatele pro návrh výstavního stánku, jeho výroby, grafického zpracování, dopravy a realizace stánku na výstavišti. Z pohledu propagace produktů a služeb budou připraveny interaktivní ukázky fungování produktů. Pro podporu vystavovaných produktů se vytvoří a vytisknou produktové katalogy. Samotný veletrh bude na místě realizován cca osmi zaměstnanci naší společnosti.

LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885