DOTACE Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EU

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti NAM system a.s.

 

Dotace z operačního programu Zaměstnanost 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti NAM system a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012289
Doba realizace projektu: 1. listopad 2019 až 30. říjen 2021

Cíl projektu:
Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti NAM system a.s. a expanze na zahraniční trhy. Předpoklad k jeho naplnění je realizace vzdělávacích aktivit, díky kterým dosáhneme zvýšení úrovně odborných znalostí, profesních dovedností a efektivity práce našich zaměstnanců. Zejména v oblasti:

  • zlepšování úrovně znalostí anglického jazyka
  • školení na FIS
  • zvyšování výkonnosti výroby
  • zlepšování znalostí ohledně způsobu, jak vést obchodní jednání

Míra spolufinancování:
85 % způsobilých výdajů projektu z dotací z Evropského sociálního fondu
15 % způsobilých výdajů projektu z vlastního financování

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885