GDPR

 

Na základě GDPR, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018, jsme povinni vás informovat o tom, jak zacházíme s vašimi osobními daty. V tento den, všichni (tedy i vy), kdo na území Evropské unie zpracováváte osobní údaje, byste měli Nařízení plnit. A to kdykoliv budete s osobními údaji pracovat.

CO JE TO GDPR?

GDPR je jedním z často skloňovaných slov dneška. GDPR znamená zkratku pro General Data Protection Regulation neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Nařízení, jak jsme jej definovali v předchozí větě, a GDPR jsou tedy jedno a totéž.

KDO JE SPRÁVCE?

Ve vztahu k produktům a službám společnosti NAM system, a.s. je významné, kdo je tzv. správcem ve vztahu k osobním údajům, které společnost NAM system, a.s. získá při spolupráci s vámi (tedy tím, že užíváte naše služby a produkty). Dle Nařízení je správcem ten, kdo určil účely a prostředky nakládání s osobními údaji. Více informací naleznete v:

GDPR – vysvětlení pojmů.pdf

GDPR – povinnosti správce.pdf

 

KDY JSTE SPRÁVCEM?

Pokud jde o většinu osobních údajů, jste správcem vy, protože vy jste rozhodli, že budete osobní údaje předávat společnosti NAM system, a.s. Abychom vám pomohli splnit vaše povinnosti, připravili jsme pro Vás soubor obecných informací a také podrobnější dokumentaci k našim jednotlivým produktům dle Nařízení.

Pokud používáte níže vyjmenované produkty divize NAM technology (PCO), musíte se nejdříve zaregistrovat a přihlásit na www.namtechnology.cz/gdpr:

GDPR – dokumentace k systému HelpLivi
GDPR – dokumentace k systému 1Box/NET-G
GDPR – dokumentace k systému 1Box cloud
GDPR – dokumentace k přenosovému systému NSG
GDPR – dokumentace k zařízení TICK tracker
GDPR – dokumentace k systému EmNET

Pokud využíváte GPS a rádiové monitorování objektů divize ONI system, podívejte se na www.onisystem.cz

Potřebujete-li s námi uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů v ONI system, stáhněte si její elektronicky podepsaný návrh zde:  Smlouva o zpracování osobních údajů NAM system.pdfNávrh smlouvy buď podepište elektronickým podpisem nebo si smlouvu vytiskněte a podepište. Zároveň si můžete stáhnout i Pravidla ochrany osobních údajů ONI system.pdf, které jsou Přílohou 1 této smlouvy.

KDY JE SPRÁVCEM NAM SYSTEM, A.S.?

Jsou však případy, kdy je správcem ve smyslu Nařízení společnost NAM system, a.s. Je tomu, pokud jde o osobní údaje identifikující Vás jako stranu smlouvy či zákazníka společnosti NAM system, a.s., Vaše kontaktní, fakturační, platební a dodací údaje, údaje o zboží a poskytovaných službách a Vaší platební historii. Ve vztahu k těmto údajům je správcem společnost NAM system, a.s. Jak společnost s těmito osobními údaji nakládá a jak je chrání, je popsáno zde:

GDPR – Informace subjektu údajů_NAM system.pdf

GDPR – Zásady zpracování osobních údajů_NAM system.pdf

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence:
Ing. Pavel Tač
e-mail: info@nam.cz

UPOZORNĚNÍ

Veškeré uvedené dokumenty vychází ze stavu legislativy a výkladových stanovisek známých v době jejich vydání (květen 2018). Některé důležité právní předpisy v této oblasti existují pouze v návrzích (Nařízení ePrivacy, nový český zákon o ochraně osobních údajů). Ty mohou přinést nové povinnosti, nebo naopak stávající povinnosti zmírnit. Stejně tak výkladová stanoviska podléhají neustálému upřesňování a změnám. Jde o živý a poměrně komplikovaný systém. I přes veškerou snahu po přesnosti a správnosti, může budoucí vývoj ukázat, že některé dokumenty bude třeba přepracovat. Stejně tak právní předpisy jsou pouze obecné a k jejich naplnění vede mnoho cest, jež mohou být všechny správné. Nepodléhejte, prosím, pocitu, že to, že někde jinde, GDPR zavádějí jinak, nebo prostřednictvím jiných postupů a dokumentů, znamená, že vy to děláte špatně. GDPR nestanoví až na výjimky žádné procesy, jak jej provádět – tedy jak provést soupis údajů, popis zpracování analýzu rizik atp. Důležité je nepodlehnout pocitu, že lepší je nedělat nic. V případě kontroly ze strany úřadu budou nejpřísněji postihovány právě případy nečinnosti.

 

MÁM DOTAZ OHLEDNĚ GDPR NEBO ŽÁDÁM O ZMĚNU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde můžete uplatnit svá práva (např. odvolání souhlasu či námitku), nebo vznést dotazy a připomínky. Prosím vyplňte následující informace:

 

  Jméno a příjmení *

  Název firmy *

  Adresa *

  Váš email *

  Telefon *

  Do poznámky napište, co konkrétně chcete se zpracovávanými osobními údaji provést:
  - uplatnění práva na přístup
  - uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů k jinému správci
  - vznést námitky proti zpracování
  - uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů
  - uplatnění práva na výmaz osobních údajů
  - odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  - jiné
   

  Vámi poskytnuté osobní údaje použijeme jen k vyřízení Vaší žádosti. Budeme je uchovávat po dobu nezbytnou k prokázání reakce na Vaši žádost. Více informací naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů pro obchodní partnery a další osoby.
   

  Obrázek s textem

  captcha

  Opište prosím text z obrázku

  Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.


   

   

  Kontaktujte nás

  Dispečink
  ONI system
  + 420 737 900 300

  Dohled
  NAM®technology
  + 420 603 493 885