Monitorování stavebních strojů

Majitelé firem využívajících stavební stroje a stavbyvedoucí mohou pomocí GPS jednotky ONI system a aplikace Vytížení stroje:

  • zjistit aktuální i historickou polohu stavebních strojů, místo výkonu práce, odpracované hodiny, jednotlivé jízdy.
  • zobrazit stav v jakém se stroj nacházel (pouze zapnutý klíček, motor běžel na volnoběh, stroj pracoval na jednom místě, stroj byl převážen na jiné pracoviště) a čas, jak dlouho stav trval.
  • kontrolovat spotřebu paliva a dostávat upozornění v případě krádeže, snížit riziko odcizení nebo zneužití stroje.
  • zpracovávat reporty o používání stavebních strojů a optimalizovat jejich využití, vést knihu jízd pro rozúčtování nákladů na jednotlivých zakázkách.
  • chránit stroje proti krádeži. Zvláštní funkcí ONI systému je hlídání stroje i ve vypnutém stavu. Pokud stroj někdo naloží a převáží jej, zaznamená se trasa převozu. Pokud někdo stroj nastartuje, neidentifikuje se nebo opustí definovanou zónu pro pohyb stroje, vyvolá automaticky poplach.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885