PŘÍKLADY MOŽNÉ INTEGRACE DAT Z JEDNOTKY ONI SYSTEM

  • Optimalizace dopravy ve spolupráci s firmou Rinkai – propočet optimální trasy rozvozu zboží podle počtu aut, druhu nákladu, jeho vlastností, váhy a míst nakládky a vykládky.
  • Navigace jako terminál docházkového systému – zákazník má v autech navigaci Garmin propojenou s GPS jednotkou ONI system. V navigaci si navolí příchod do práce (přestávku, odchod) a přiloží identifikační čip řidiče ke čtečce zabudované ve vozidle. Informace se nezobrazují v našem komunikačním software, ale v software pro docházku zákazníka (RON software, Advent software).
  • Online koordinace zásahových vozidel ve vlastním dispečinku policie. Informace o provozu policejních aut podléhá utajení. Policie uchovává citlivá data ve svém vlastním systému.
  • Podklad pro externí fakturaci služeb – svoz dřeva z lesa. Zákazníkovi se fakturuje odvoz dřeva k pile podle zjištěných dat integrovaných do fakturačního systému – kilometry, spotřeba pohonných hmot, čas jízdy a váha nákladu.

  • Řízení městského systému dopravy – optimalizace světel semaforů. GPS jednotky nainstalované ve vozidlech posílají data o zpoždení jízdy oproti plánu MHD. V případě zpoždění se posílá informace na křižovatkový řadič, který umožní přednostní průjezd vozidla MHD křižovatkou.
  • Zobrazení dat přímo v dispečinku zákazníka (letecká záchranná služba, sanitky, Global Assistance) – zákazník využívá data pro rychlou koordinaci svých vlastních služeb, zobrazuje je pouze ve svém portálu a pro konkrétní potřebný účel.
  • Řízení dopravy uvnitř podniku – systém pro hlídání neoprávněné manipulace s nákladem, nakládky a vykládky nákladu na konkrétní rampě, pohybu cizích aut v rámci podnikového areálu (kde řidič byl, jak dlouho tam stál).

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885