Řešení pro hasiče

Hasiči musí zajistit bezpečí osob a majetku. Dispečeři hasičského záchranného sboru a hasičské jednotky potřebují získat okamžité informace o:
  • vzniku požáru nebo závažné havárie na objektu
  • úniku nebezpečných látek a kapalin
  • zvýšení hladiny řek a vodních toků a dalších monitorovaných stavů.

Všechny složky hasičů potřebují řešit co nejrychlejší koordinaci při hašení požáru, aby zabránili jeho šíření a minimalizovali škody.

Dodáváme technologie, které brání vzniku zbytečných škod na majetku a zdraví osob. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit.

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885