Řešení pro město

Město chrání obecní majetek a stará se o bezpečí obyvatel. Zástupci města a bezpečnostní složky potřebují získat okamžité informace o:
  • vandalismu
  • neoprávněném vniknutí do městského objektu
  • pohybu nepovolaných osob
  • osobách ohrožených na zdraví
Každý rok se řeší otázka, jak zachovat vyrovnaný rozpočet města a přitom zajistit všechny služby pro občany na co nejvyšší úrovni. Pomáháme městu snižovat náklady na:
  • Svoz komunálního odpadu
  • Zajištění veřejného osvětlení
  • Fungování technických služeb
  • Zajištění bezpečnosti policií a požárním hasičským sborem
Dodáváme technologie, které brání vzniku zbytečných škod na majetku a zdraví osob. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885