Řešení pro nemocnice

Vedení nemocnice musí zajistit bezproblémový chod zdravotnického zařízení s omezenými finančními prostředky. Aby nemocnice získala pověst kvalitního poskytovatele zdravotnických služeb, potřebuje každý rok investovat nemalé částky do moderních přístrojů, vybavení a budov.

Při poskytování kompletní lékařské péče dochází často k neočekávaným událostem, kdy je ohroženo bezpečí personálu a pacientů. Nemocnice musí zajistit bezpečné prostředí pro poskytování léčby a možná rizika snížit na minimum.

Dodáváme technologie, které snižují náklady na zajištění nemocniční péčebrání vzniku zbytečných škod na majetku a zdraví osob. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885