Řešení pro živnostníky

Drobní podnikatelé mají většinou málo času. Spoustu práce řeší svépomocí a když mají přinést účetní podklady pro účetnictví, shánějí je na poslední chvíli.

Krádež jejich auta, nezbytného prostředku pro zajištění činnosti firmy, pro ně představuje obrovskou překážku v další činnosti. Potřebují zjednodušit život automatickou tvorbou knihy jízd.

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885