Monitorovací sw NET-G

Software pro vzdálený dohled nad sledovanými objekty. Slouží pro rychlé a bezpečné zpracování dat na pultu centrální ochrany.

 

Profesionální monitorovací software NET-G uspokojuje potřeby firem s dohledovým a přijímacím centrem pro vzdálený monitoring stavu objektů.
Umožňuje rychle a bezpečně zpracovávat data z různých pultů centrální ochrany.

 

Výhody software pro hlídání objektů NET-G:

  • Velmi vysoká bezpečnost dat – uložená data jsou velmi dobře chráněna použitou klient/server architekturou. Základ tvoří FirebirdSQL databáze, která je určena pro systému fungující v nepřetržitém provozu.
  • Síťový provoz – software NET-G lze využít jak pro provoz na lokálním PC, tak lze v síti vzájemně propojit několik pracovišť.
  • Vzdálený přístup – k software se lze připojit vzdáleně. Servisní technik může nový objekt napojit do systému přímo u zákazníka.
  • Otevřenost různým zařízením – k software NET-G lze připojit celou řadu přijímačů od různých výrobců zabezpečovacích systémů.
  • Variabilita – základem software NET-G jsou dva moduly: monitorovací modul AppPco a modul ovladačů AppDriver. Příslušné ovladače jsou pak dodány v závislosti na tom, jaká zařízení PCO zákazník používá. Dalším modulem v NET-G je modul AppServis, který obhospodařuje různé druhy servisů. Např. servis zabezpečující přehrání zvuku či promluvy k jakékoli události, servis umožňující odesílání událostí jako SMS na mobilní telefon apod.
  • Neomezenost – v systému lze definovat neomezený počet objektů. Objektem může být hlídaný objekt, střežený automobil, kontaktní osoba, firma nebo pracoviště dispečinku. Ke každému připojenému PCO jde definovat neomezené množství převodních tabulek zpráv, objektů atd. Tyto převodní tabulky umožňují sloučit např. rádiové a telefonní objekty definované v PCO do jednoho objektu v systému NET-G.
  • Přehlednost – každý z definovaných objektů je zařazen a má své místo v tzv. stromové struktuře, podobné té, jakou známe z běžných operačních systémů. Tuto strukturu lze měnit, upravovat, rozšiřovat o další objekty, zpřehledňovat ji vytvářením skupin a podskupin.
  • Podrobnost a detailnost – ke každému objektu jde přiřadit libovolný počet vlastností (texty, grafika, převodní tabulky, unifikované typy adres nebo skladových karet a další). Tato data lze sdružovat do formulářů, které jdou přiřadit ke kterémukoliv objektu.
  • Snadná editace objektu – jednoduché zadávání velkého množství hlídaných smyček, podsystémů, kontaktů a dalších údajů

 

FOTOGALERIE

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885