ROZŠIŘUJÍCÍ MODULY PRO SNADNĚJŠÍ PRÁCI DISPEČERŮ, TECHNIKŮ A MANAŽERŮ

  • 1Box pbx – (integrace IP telefonní ústředny) – doložte vaši telefonickou komunikaci se zákazníky. Modul umožňuje dispečerovi vytáčet telefonní čísla kontaktů přímo z dispečerského software, automaticky detekovat z jakého objektu je voláno a hovor označit poznámkami.
  • 1Box guard – (integrace navigace zásahových vozidel) – navigujte zásahová vozidla na konkrétní objekty. Ostraha nemusí znát mapy a ulice, na kterých se objekt nachází. Modul propojuje systém sledování a navigace vozidel (ONI system) s dispečerským software. Dispečer odesílá předdefinované údaje o objektu do navigace zásahového vozidla a monitorovací technologie vozidla mu poskytuje informace o průběhu zásahu.
  • 1Box video – (integrace video serveru) – podívejte se na nahraná videa z kamer střežených objektů při poplachu. Modul integruje videoserver ATEAS do aplikace dispečera. Dispečerovi se v případě poplachu na objektu automaticky zobrazují předdefinované kamery včetně záznamu před vznikem poplachu.

  • 1Box videofied – (integrace systému Videofied) – integrace bezdrátového zabezpečovacího systému Videofied s videoverifikací poplachů do monitorovacího software NET-G. Prostorová čidla bezpečnostního systému Videofied jsou vybavena kamerami, které generují při poplachu krátké video. Dispečer tak má k dispozici jak textový popis poplachu, tak i obrazový záznam z narušeného prostoru.
  • 1Box connect – (propojení monitorovacích dispečinků) – softwarová aplikace, která umožňuje elektronickou spolupráci bezpečnostních agentur při řešení zásahu na objektu. Díky této spolupráci mohou bezpečnostní agentury poskytovat své služby i v lokalitách, kde nemají zásahová vozidla. Stiskem jednoho tlačítka v dispečerské aplikaci se ihned agentuře, která poskytuje výjezd, předá požadavek na zásah v objektu a celá komunikace následně probíhá elektronicky.
  • 1Box patrolcontrol – (integrace obchůzkových systémů) – portál Patrolcontrol zpracovává data z obchůzkových zařízení dle nastavených pravidel a vybraná data přenáší do dispečerské aplikace. Dispečer tak dostává pouze kritické informace o neprovedených obchůzkách nebo tísňových stavech pracovníků fyzické ostrahy.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885