Usnadněte činnost policie a armády

Nabízíme vlastní hardware a software, který umí zamezit vzniku škod na majetku a zdraví obyvatel. Vyvíjíme produkty a služby pro:

  • Dálkovou ostrahu objektů – napojením hlídaných budov na pult centrální ochrany 1Box® získáte NONSTOP přehled o stavu monitorovaných objektů a jejich narušení. Hlídejte objekty a řešete poplachové stavy hlášené z bezpečnostních čidel, kamerových systémů, EZS nebo EPS.
  • Zajištění ochrany a kontrolu činnosti strážní služby –  využitím mobilních tísňových jednotek a GPS trackerů získáte informace o pohybu hlídaných osob a místě, kde se aktuálně nacházejí. V případě ohrožení si může sledovaná osoba stiskem tlačítka přivolat pomoc dispečinku.

  • Dohled nad provozem vozidel ozbrojených sil a ostatních aut, pohybujících se v hlídaných objektech i mimo něGPS a rádiové jednotky umístěné v jednotlivých autech posílají informace o pohybu a stavech vozidel. Dispečer vidí, kde se jednotlivé vozy nacházejí, kam jedou, kdy do místa dorazí a jak dlouho se zde zdržely. Může na dálku koordinovat policejní a armádní auta v terénu.

 

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885