Usnadněte si práci využitím technologie pro hasiče

  • Nabízíme zařízení dálkového přenosu. Slouží k automatickému přenosu informací o stavu objektů zabezpečených protipožárními poplachovými systémy EPS do místa, odkud je organizován zásah. Naše zařízení jsou kompatibilní s většinou dodávaných EPS systémů.
  • Požární hlásiče umístěné v objektech jsou napojené na pult centrální ochrany. Vznik požáru je ohlášen hlásičem požáru v okamžiku jeho vzniku. Zkracuje se doba reakce. Hasičský záchranný sbor reaguje dříve než je požár telefonicky oznámen náhodným kolemjdoucím. Dispečer hasičského záchranného sboru získává cenné minuty navíc, které chrání životy a majetek.
  • PCO 1Box® slouží pro příjem a zobrazení zpráv z objektů. Speciálně vyvinutý komunikátor REGGAE eps DATA sbírá z požární ústředny data získaná z jednotlivých místností, hlásičů a napojených čidel a posílá je do dispečerského software NET-G.
  • Propojení do KOPIS – v případě instalace technologie 1Box na krajském dispečinku jsou data dále předávána do informačního systémů HZS. V případě požáru mají hasiči informace nejen o objektu, ve kterém hoří, ale i o místnosti vzniku požáru nebo konkrétním umístění čidla, které požár zaznamenalo.
  • Hlášení o vzniku požáru a poruše zařízení umíme rozdělovat na dva monitorovací dispečinky. Dispečer hasičů tak řeší pouze požáry a o technické poruchy se stará nasmlouvaný technický dispečink.

  • Naše zařízení splňují veškeré právní předpisy na úseku požární ochrany v České republice. Pro potřebu platné legislativy dodáváme prohlášení o shodě našich a zahraničních použitých komponentů, zkušební výsledky z laboratoří o bezpečnosti zařízení a elektromagnetické kompatibilitě. Systém byl certifikován Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru a splňuje normy pro požární bezpečnost.
  • GPS jednotky ONI system umístěné v jednotlivých hasičských vozech posílají informace o rozmístění požární techniky. Dispečer vidí, kde se jednotlivé vozy nacházejí, kam jedou a kdy do místa dorazí. Může na dálku koordinovat hasičské vozy v terénu. Díky propojení navigace a GPS jednotky může do vozidla posílat GPS souřadnice o místu vzniku požáru nebo ohrožení.
  • Do PCO 1Box se dají přenášet nejen data z EPS systémů, ale i z jiných komunikačních čidel a zařízení. Zařízení se dá využít pro sledování různých, život ohrožujících situací. Pomocí připojených čidel se sleduje únik nebezpečných látek a kapalin nebo zvýšení hladiny vodních toků nad určenou úroveň. Dispečer může informace použít pro vyhlášení krizových stavů a včasnou koordinaci záchranných složek. 

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885