Usnadněte si práci využitím technologie pro kamiony a nákladní přepravu

 • Efektivní kontrola a řízení provozu kamionů. Online sledování tras kamionů a náklaďáků – kdo, kam, kdy jel a kde se aktuálně pohybuje na trati. Kontrola překročení maximální rychlosti podle předpisu výrobce. Majitel firmy dostává okamžitě SMS nebo email o překročení.
 • Funkčnost monitorovacího systému nejen v ČR, ale i kdekoliv v zahraničí (i v zemích jako Turecko, Rusko a Řecko).
 • Tvorba knihy jízd, záznamu o provozu vozidla STAZKA – přehledy jednotlivých jízd, záznam tras, stavů tachometru, ujetých kilometrů, evidence jízd konkrétních řidičů, informace o spotřebě pohonných hmot. Podklady pro finanční úřad o počtu najetých kilometrů a délce jízdy v zahraničních zemích.
 • Propojení GPS navigace a jednotky ONI system pro online komunikaci mezi dispečerem a řidičem. Řidič dostává do navigace od dispečera informace o místě dojezdu, nejlepší trase, předpokládaném dojezdovém času do cíle. Pokud je vozidlo na cestě a má prázdný nákladový prostor, může mu dispečer poslat nový cíl pro doplnění nákladu. Slouží pro rychlé zadávání cílů a optimalizaci využití nákladního vozidla.
 • Sledování stylu jízdy řidiče – extrémní brzdění, agresivní zrychlení, plynulost jízdy, kontrola překročení maximální rychlosti. Při opakovaných špatných jízdních vlastnostech může zaměstnavatel poslat řidiče na školení správné jízdy.  Statistiky a denní přehledy lze dělat podle jednotlivých řidičů kamionu. Řidiči se před jízdou identifikují čipem konkrétního řidiče. Optimalizací chování řidiče se snižuje opotřebení kamionu a náklady na opravy a servis.

 • Instalace palivové tyče do nádrže umožní hlídání počtů tankování, množství natankovaného paliva, měření kvality paliva, míst tankování a grafů spotřeby paliva. Podporujeme komerční i privátní palivové karty.
 • Tlačítko panik použije řidič kamionu v případě, kdy se cítí ohrožený. Stiskem tlačítka se na dispečinku ONI system zobrazí okamžitě poplach. Dispečink kontaktuje neprodleně majitele vozu.
 • Zabezpečení nákladového prostoru tampery a spínači proti neoprávněnému otevření. V případě neoprávněného otevření nákladového prostoru dojde okamžitě poplach na dispečink ONI system, který ihned řeší situaci s majitelem vozu.
 • Hlídání teploty v nákladovém prostoru u vozidel převážejících náklad podléhající zkáze (mrazírenské boxy apod.). Připojení externího teplotního čidla. Můžete si zobrazit grafy teplot v nákladovém prostoru.
 • Střežení kamionu. Okamžitá SMS nebo email o havárii nákladního vozidla nebo jeho nabourání.
 • Využití dat získaných z GPS jednotky nejen ve webovém portálu www.onisystem.net, ale i v dispečinku zákazníka – posílání dat z jednotek přes API do integračních systémů (ERP) zákazníka.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885