VÝHODY ONLINE SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ONI SYSTEM

  • Možnost zjistit okamžitou polohu vozidla kdekoliv na světě
  • Přehledné reporty o vozidlech a řidičích, překročení rychlosti a přestávkách
  • Automatické generovaní knihy jízd, import dat z tankovacích karet
  • Rozlišení mezi soukromou a služební cestou, zamezení zneužití vozidla pro soukromé účely
  • Rozlišení řidičů, individuální statistiky
  • Styl jízdy – efektivní nástroj pro „výchovu“ řidičů a snížení nákladů
  • Nastavení oblastí pro kontrolu vjezdu, výjezdu a rychlosti
  • Záznam průběhu nehody a její analýza

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885