Výhody použití komunikačních tras NAM system

  • Všechna řešení jsou vyvinuta pro bezpečnostní aplikace a pokrývají i nejvyšší rizika díky kombinaci více přenosových cest.
  • Datový provoz je úsporný a to jak objemem přenesených dat, tak náklady na provoz těchto řešení.

  • Služby sítě NSG je možné využívat ihned po instalaci přijímače. Není tedy nutné řešit SIM karty apod.
  • Technologie je možné si pronajmout, kdy vše dostanete jako službu včetně trvale dostupných odborníků na tyto technologie.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885