397 napadení úředníků v roce 2015. Jak tuto situaci řešit?

6. 10. 2016

V dnešní době se stává čím dál tím více důležitějším zajistit ochranu a zvýšit bezpečnost osob a majetku. Mnoho měst se potýká s rostoucí mírou kriminality.

Stále častěji slyšíme zprávy o agresivních útocích na úředníky nebo zdravotníky (jenom Úřad práce ČR za minulý rok evidoval celkem 397 napadení svých zaměstnanců). Dalším nešvarem je vandalismus nebo krádeže majetku, které jsou bohužel pro mnoho obcí každodenní realitou.

V souvislosti se sílící poptávkou po zvýšení bezpečnosti a lepší ochraně veřejného majetku, jsme dne 29. září 2016 v Bílině, ve spolupráci s Městskou policií Bílina a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, uspořádali konferenci s názvem Technologie pro bezpečná města.

Starostům, zástupcům měst a městských policií jsme představili systémy pro přivolání pomoci jak v budovách, tak ve volném terénu. Instituce, kde hrozí napadení personálu (úřady, nemocnice, školy), instituce zajišťující péči a jejich klienti(domovy pro seniory, pečovatelské služby) a osoby pohybující se volně v terénu, mají k dispozici jednoduché řešení. Technologie umožňuje v případě nebezpečí přivolat pomoc, dá se snadno nainstalovat a ovládat a její fungování je pod 24 hodinovým dohledem.

Dalším bodem programu bylo zabezpečení majetku a veřejného prostoru. Bezdrátová technologie Videofied s video verifikací poplachu může okamžitě odhalit, zda opravdu dochází k vandalismu nebo se jedná o planý poplach a výjezd policistů je zbytečný.

Pro monitorování osob (strážníků, komunálních pracovníků) nebo pro sledování pohybu vozidel či vytížení komunální techniky jsme předvedli možnosti nové jednotky a mobilní a webové aplikace ONI system. V neposlední řadě jsme představili technologie pro řízení veřejného osvětlení a řízení dodávek tepla a vody, které umožňují snížit náklady na energie a monitorovat celkový provoz a případné krizové stavy.

Doufáme, že i díky nám bude ve městech více bezpečněji.

 

Chcete se dozvědět více?

Stáhněte si leták Leták_Spolehlivé technologie pro města.pdf

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885