Řešení pro firmy

Majitelé firem se snaží podnikat tak, aby měli co nejnižší náklady a dokázali vytvářet zisk. Nabízíme základní nástroj každého manažera – efektivní systém, který umožňuje rychle vyhodnotit práci zaměstnanců a vytížení firemních vozidel. Přehledné statistiky a denní reporty jsou ideálním nástrojem pro optimalizaci práce a procesů.

Velká část majetku firem se nachází v budovách, ve kterých podnikají. Požár objektu, vloupání nebo krádež zboží a materiálu mají pro vlastníky firem často likvidační následky.

Dodáváme technologie, které brání vzniku zbytečných škod na majetku a zdraví osob. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit.

Mějte klidný spánek. Usnadněte si řízení firmy a zaměstnanců

Nabízíme vlastní hardware a software, který zlepšuje řízení firmy a chrání majetek a zdraví osob před zbytečnými škodami.

 Používejte GPS a rádiové jednotky do aut.  

 • Identifikujte řidiče vozidel – pomocí čipů jednotlivých řidičů vždy přesně víte, který řidič auto řídil, kam a kudy jel a jak se k vozidlu choval.
 • Mějte pod kontrolou práci řidiče, počet najetých kilometrů jeho auta, dobu strávenou cestováním nebo přejezdy. Nastavte mu povolené a zakázané oblasti, kde se může pohybovat. Monitorujte vjezd a výjezd z oblastí do oblastí.
 • Používají řidiči auto k soukromým jízdám? Odlište pomocí přepínače služební a soukromé jízdy. Vyúčtujte zaměstnanci náklady na mimopracovní cesty.
 • Snižte náklady na spotřebu a opotřebení vozidla. Vyhodnoťte Styl jízdy – míru agresivity řidiče nebo naopak plynulost jízdy a řidičovu schopnost předvídat – přetáčení motoru, agresivní brzdění a agresivní rozjíždění.
 • Veďte si automatickou knihu jízd – rychlé zpracování, schvalování a vyúčtování cestovních příkazů pro účetnictví.
 • Zvyšte efektivitu a maximální využití vozidel pomocí plánování tras. Přiřaďte náklady na provoz vozidel k jednotlivým zakázkám – identifikujte jednotlivé jízdy pomocí čísel zakázky. Prostřednictvím Garmin navigace propojené s GPS jednotkou, posílejte svým řidičům konkrétní cíle, kam jet. Určete řidičům body zájmu (POI) pro snadnější orientaci v terénu.
 • Zabraňte krádeži firemních aut. GPS jednotka nainstalovaná ve vozidle pošle okamžitou SMS a e-mailové upozornění při krádeži auta, kol, odtažení vozidla nebo nehodě na parkovišti. Řešte situaci v době jejího vzniku.
 • Získejte detailní informace o provozu vozidla z palubního počítače – přesnou spotřebu (napojení na CANbus) vozidla.
Spolupracujte při hlídání objektů s dodavateli bezpečnostních a požárních služeb, kteří používají naše technologie.     

 

 • Využijte výhod zařízení dálkového přenosu. Slouží k automatickému přenosu informací o stavu objektů zabezpečených protipožárními poplachovými systémy EPS do místa, odkud je organizován zásah. Požární hlásiče umístěné v objektech jsou napojené na pult centrální ochrany. Vznik požáru je ohlášen hlásičem požáru v okamžiku jeho vzniku. Zkracuje se doba reakce. Pracovník ostrahy hasičského záchranného sboru získává cenné minuty navíc, které chrání životy a majetek.
 • Zlepšete ochranu firemního majetku proti vniknutí do objektu nebo krádeži zboží a materiálu. Díky monitorovacímu systému 1Box® bude váš objekt 24 hodin denně pod kontrolou dispečinku, který může pohyb nežádoucích osob okamžitě řešit. Nechte si na objekt napojit bezpečnostní kamerové systémy, elektronické zabezpečovací systémy, poplašnou videoverifikaci nebo elektronické požární systémy. Byl výjezd zásahové skupiny oprávněný? Chtějte po svém dodavateli kamerový záznam situace před výjezdem a veškerou telefonickou komunikaci, která probíhala po napadení objektu. Neplaťte za zbytečné výjezdy.
 • Chcete mít objekt pod kontrolou kdekoliv a kdykoliv? Využijte mobilní aplikaci MojePCO pro kontrolu objektu připojeného na pult centrální ochrany. Získejte přehled o poplachových událostech, zapnutí nebo vypnutí kódování objektu, informacích o poruchách střežení objektu a záznamech uskutečněných výjezdů zásahové jednotky včetně komentářů operátora dohledového centra.
 • Zajišťujeme NONSTOP dohled funkčnosti technologií. Naši partneři mohou mít situaci pod kontrolou 24/7/365 dní v roce. V případě výpadku technologie okamžitě situaci řešíme.

Vybrané produkty pro firmy

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885