Řešení pro hasiče

Hasiči musí zajistit bezpečí osob a majetku. Dispečeři hasičského záchranného sboru a hasičské jednotky potřebují získat okamžité informace o:
 • vzniku požáru nebo závažné havárie na objektu
 • úniku nebezpečných látek a kapalin
 • zvýšení hladiny řek a vodních toků a dalších monitorovaných stavů.

Všechny složky hasičů potřebují řešit co nejrychlejší koordinaci při hašení požáru, aby zabránili jeho šíření a minimalizovali škody.

Dodáváme technologie, které brání vzniku zbytečných škod na majetku a zdraví osob. Umožňují rychle reagovat na situaci v době jejího vzniku nebo jí úplně zabránit.

 

Usnadněte si práci využitím technologie pro hasiče

 • Nabízíme zařízení dálkového přenosu. Slouží k automatickému přenosu informací o stavu objektů zabezpečených protipožárními poplachovými systémy EPS do místa, odkud je organizován zásah. Naše zařízení jsou kompatibilní s většinou dodávaných EPS systémů.
 • Požární hlásiče umístěné v objektech jsou napojené na pult centrální ochrany. Vznik požáru je ohlášen hlásičem požáru v okamžiku jeho vzniku. Zkracuje se doba reakce. Hasičský záchranný sbor reaguje dříve než je požár telefonicky oznámen náhodným kolemjdoucím. Dispečer hasičského záchranného sboru získává cenné minuty navíc, které chrání životy a majetek.
 • PCO 1Box® slouží pro příjem a zobrazení zpráv z objektů. Speciálně vyvinutý komunikátor REGGAE eps DATA sbírá z požární ústředny data získaná z jednotlivých místností, hlásičů a napojených čidel a posílá je do dispečerského software NET-G.
 • Propojení do KOPIS – v případě instalace technologie 1Box na krajském dispečinku jsou data dále předávána do informačního systémů HZS. V případě požáru mají hasiči informace nejen o objektu, ve kterém hoří, ale i o místnosti vzniku požáru nebo konkrétním umístění čidla, které požár zaznamenalo.
 • Hlášení o vzniku požáru a poruše zařízení umíme rozdělovat na dva monitorovací dispečinky. Dispečer hasičů tak řeší pouze požáry a o technické poruchy se stará nasmlouvaný technický dispečink.

 • Naše zařízení splňují veškeré právní předpisy na úseku požární ochrany v České republice. Pro potřebu platné legislativy dodáváme prohlášení o shodě našich a zahraničních použitých komponentů, zkušební výsledky z laboratoří o bezpečnosti zařízení a elektromagnetické kompatibilitě. Systém byl certifikován Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru a splňuje normy pro požární bezpečnost.
 • GPS jednotky ONI system umístěné v jednotlivých hasičských vozech posílají informace o rozmístění požární techniky. Dispečer vidí, kde se jednotlivé vozy nacházejí, kam jedou a kdy do místa dorazí. Může na dálku koordinovat hasičské vozy v terénu. Díky propojení navigace a GPS jednotky může do vozidla posílat GPS souřadnice o místu vzniku požáru nebo ohrožení.
 • Do PCO 1Box se dají přenášet nejen data z EPS systémů, ale i z jiných komunikačních čidel a zařízení. Zařízení se dá využít pro sledování různých, život ohrožujících situací. Pomocí připojených čidel se sleduje únik nebezpečných látek a kapalin nebo zvýšení hladiny vodních toků nad určenou úroveň. Dispečer může informace použít pro vyhlášení krizových stavů a včasnou koordinaci záchranných složek. 

 

Vybrané produkty pro hasiče

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885