Monitorování stavebních strojů

Majitelé firem využívajících stavební stroje a stavbyvedoucí mohou pomocí GPS jednotky ONI system a aplikace Vytížení stroje:

 • zjistit aktuální i historickou polohu stavebních strojů, místo výkonu práce, odpracované hodiny, jednotlivé jízdy.
 • zobrazit stav v jakém se stroj nacházel (pouze zapnutý klíček, motor běžel na volnoběh, stroj pracoval na jednom místě, stroj byl převážen na jiné pracoviště) a čas, jak dlouho stav trval.
 • kontrolovat spotřebu paliva a dostávat upozornění v případě krádeže, snížit riziko odcizení nebo zneužití stroje.
 • zpracovávat reporty o používání stavebních strojů a optimalizovat jejich využití, vést knihu jízd pro rozúčtování nákladů na jednotlivých zakázkách.
 • chránit stroje proti krádeži. Zvláštní funkcí ONI systému je hlídání stroje i ve vypnutém stavu. Pokud stroj někdo naloží a převáží jej, zaznamená se trasa převozu. Pokud někdo stroj nastartuje, neidentifikuje se nebo opustí definovanou zónu pro pohyb stroje, vyvolá automaticky poplach.

Usnadněte si práci využitím technologie pro stavební stroje

 • Kontrolujte průběžně přehledy práce jednotlivých strojů. Zjistěte, proč vznikají prostoje. Zmenšete čas volnoběhu stroje na minimum.
 • Optimalizujte využití pracovní skupiny. Upravte počty stavebních strojů na jednotlivých pracovištích.
 • Používejte navigaci jako mobilní docházku. Evidujte příchody, odchody a přestávky řidičů, nakládku a vykládku nákladu.
 • Hlídejte plán pravidelné údržby a opravy stroje. Evidujte motohodiny.
 • Identifikujte řidiče, kteří stavební stroj řídili. Zabraňte pokutám za jízdy neoprávněných řidičů.

 • Snižte spotřebu pohonných hmot a opotřebení motoru. Sledujte překročení maximálních otáček, zařazený rychlostní stupeň, ujetou vzdálenost a údaje o tankování. Odhalte krádež paliva nebo zbytečně zapnuté přídavné topení.
 • Veďte knihu jízd elektronicky. Evidujte a účtujte práci na konkrétních zakázkách.
 • Hlídejte krádež a odtah drahých stavebních strojů.
 • Chraňte své zaměstnance. Využijte tlačítka pro vyhlášení stavu ohrožení.
 • Nechte si posílat upozornění na nežádoucí stavy SMS nebo emailem.

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885