Využívejte naše technologie efektivněji – přijďte na školení

Chcete, aby vaši zaměstnanci rozuměli NAM technologiím a dokázali je správně používat? Máte konkrétní dotazy? Poraďte se s naším školitelem.
Školíme buď přímo v sídle zákazníka, nebo v našem školicím středisku v Havířově nebo v Praze. Školení zajišťují odborníci z praxe. Výklad podáváme lidsky a srozumitelně.

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885