0
rok prvého prepojenia s nadradenými systémami
0
druhy prevodných formátov
0
polôh odovzdaných za 1 minútu

INTEGRÁCIA DÁT Z GPS JEDNOTKY VO VOZIDLE

Využívajú títo zákazníci

Dáta získané z GPS jednotky ONI system môžu slúžiť nielen k prehľadom o jazdách, správaní vodičov, úspore nákladov a strážení vozidiel, ale i k ďalšiemu využitiu dát vo firemnom IT systéme.

Rad firemných informačných systémov definuje jednotný formát dát ako integračný protokol. ONI system umožňuje prevádzať dáta buď vo formáte API, XML kódu, alebo ako plain text. Po prevode dát ich zákazníci vo svojich IS sami spracovávajú a získavajú nové možnosti využitia pre organizáciu chodu firmy a zamestnancov.

PRÍKLADY MOŽNEJ INTEGRÁCIE DÁT Z JEDNOTKY ONI SYSTEM

  • Optimalizácia dopravy v spolupráci s firmou Rinkai – prepočet optimálnej trasy rozvozu tovaru podľa počtu áut, druhu nákladu, jeho vlastností, váhy a miest nakládky a vykládky.
  • Navigácia ako terminál dochádzkového systému – zákazník má v autách navigáciu Garmin prepojenú s GPS jednotkou ONI system. V navigácii si navolí príchod do práce (prestávku, odchod) a priloží identifikačný čip vodiča k čítačke zabudovanej vo vozidle. Informácie sa nezobrazujú v našom komunikačnom software, ale v software pre dochádzku zákazníka (RON software, Advent software).
  • Online koordinácia zásahových vozidiel vo vlastnom dispečingu polície. Informácia o prevádzke policajných áut podlieha utajeniu. Polícia uchováva citlivé dáta vo svojom vlastnom systéme.
  • Podklad pre externú fakturáciu služieb – zvoz dreva z lesa. Zákazníkovi sa fakturuje odvoz dreva k píle podľa zistených dát integrovaných do fakturačného systému – kilometre, spotreba pohonných hmôt, čas jazdy a váha nákladu.

  • Riadenie mestského systému dopravy – optimalizácia svetiel semaforov. GPS jednotky nainštalované vo vozidlách posielajú dáta o oneskorení jazdy oproti plánu MHD. V prípade oneskorenia sa posiela informácia na križovatkový radič, ktorý umožní prednostný prejazd vozidla MHD križovatkou.
  • Zobrazenie dát priamo v dispečingu zákazníka (letecká záchranná služba, sanitky, Global Assistance) – zákazník využíva dáta pre rýchlu koordináciu svojich vlastných služieb, zobrazuje ich len vo svojom portáli a pre konkrétny potrebný účel.
  • Riadenie dopravy vnútri podniku – systém pre stráženie neoprávnenej manipulácie s nákladom, nakládky a vykládky nákladu na konkrétnej rampe, pohybu cudzích áut v rámci podnikového areálu (kde vodič bol, ako dlho tam stál).

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848