0
Spokojných zákazníkov
0
Vyrobených GPS jednotiek v ČR a SR
0
Sledovaných vozidiel v ČR a SR

Online sledovanie vozidiel

Využívajú títo zákazníci

Základným pracovným nástrojom manažéra alebo správcu vozového parku je portál ONI systemu. Práve tu sa zobrazujú všetky dôležité informácie o vozidle. Na portáli je možné sledovať aktuálnu polohu vozidla a jeho stavy. Jediným pohľadom zistíte, či sa vozidlo pohybuje a akou rýchlosťou, či je vodič na služobnej alebo súkromnej ceste, poprípade stav uzamknutia vozidla.

Jediným kliknutím získate detailné informácie o vozidle a vodičovi, zobrazíte prehľad jázd, poprípade si jazdy pohodlne prehráte. Správca či manažér ocení prehľadné reporty s informáciami o začiatku a konci jazdy, prejdenej vzdialenosti alebo dĺžke prestávok. Vďaka Polohám získate ucelenú informáciu o všetkých trasách a pohybu vozidla počas vybraného dňa.

Automatické generovanie knihy jázd znižuje náročnosť na administratívu spojenú s evidenciou jázd a tvorbou cestovných príkazov v Slovenskej republike i v zahraničí. Prostredníctvom Knihy jázd môžete pohodlne rozúčtovať služobné a súkromné cesty.

Praktickým nástrojom manažéra je tiež funkcia Štýl jazdy. Vodiči nezaobchádzajú so zverenými vozidlami vždy tak, ako by mali; pomocou štýlu jazdy môžete vyhodnotiť mieru agresivity vodiča alebo naopak plynulosť jazdy a vodičovu schopnosť predvídať.

„Výchova“ vodiča pomocou funkcie Štýl jazdy vedie nielen k zníženiu nákladov na spotrebu a k menšiemu opotrebeniu vozidla, ale taktiež k zvýšeniu bezpečnosti zamestnancov.

ONI system je vhodný tiež pre sledovanie špeciálnych typov vozidiel ako sú sanitky, požiarne autá alebo vrtuľník záchrannej služby, kde sa kladie veľký dôraz na spoľahlivosť a rýchlosť dát.

VÝHODY ONLINE SLEDOVANIA VOZIDIEL ONI SYSTEM

  • Možnosť zistiť okamžitú polohu vozidla kdekoľvek na svete
  • Prehľadné reporty o vozidlách a vodičoch, prekročení rýchlosti a prestávkach
  • Automatické generovanie knihy jázd, import dát z tankovacích kariet
  • Rozlíšenie medzi súkromnou a služobnou cestou, zamedzenie zneužitiu vozidla pre súkromné účely

  • Rozlíšenie vodičov, individuálne štatistiky
  • Štýl jazdy – efektívny nástroj pre „výchovu“ vodičov a zníženie nákladov
  • Nastavenie oblastí pre kontrolu vjazdu, výjazdu a rýchlosti
  • Záznam priebehu nehody a jej analýza

 

Chcete se dozvedieť viac?

buton_viceinfo_onisystem

FOTOGALERIE

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848